Трета обука од проектот ‘Градење толеранција и разбирање за ЛГБТИ луѓето во MK’