Улогата на социјалниот работник во борбата против насилството врз жените и семејното насилство

2017 година

Здружението на социјални работници на Македонија, на ден 27.11.2017 (понеделник)
оддржа настан во рамките на глобалната кампања „16 дена активизам против родово-базираното насилство“.

Темата на овој настан беше „Улогата на социјалниот работник во борбата против насилството врз жените и семејното насилство“