ЧЛЕНСТВО

ЧЛЕНСТВО

ШТО ДОБИВАМ КАКО ЧЛЕН НА ЗСРМ?

  • Вмрежување
  • Користење на просториите на Здружението со цел одржување на средби и
  • обуки во доменот на професијата
  • Бесплатно учество на обуки
  • Достапност до најновите информации во професијата
  • Користење на мејлинг листата на Здружението за организација настани,
  • Конференции и обуки поврзани со професијата

КАКО ДА СТАНАМ ЧЛЕН НА ЗСРМ?

  • Пополнете пристапница за членство Пристапница (upload)
  • Испратете ја вашата професионална биографија
  • Уплатете го износот за годишна членарина